Up

ANBI verantwoording

De Bres is geregistreerd als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 806093869.  

In de statuten hebben we vastgelegd dat het doel van De Bres is: Het inrichten en onderhouden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte op algemene grondslag; bieden luisterend oor, mogelijkheid tot gesprek, ontmoeting, aandacht, advies. Verstrekken van informatie verlenen hulp op geestelijk en maatschappelijk terrein en alles wat daarmee verband houdt en/of bevorderlijk.

Wij hebben structureel voor 20 uur een coördinator in dienst (dit kan ook door meerdere personen worden ingevuld). Voor ons personeel hebben wij geen uitgewerkt beloningsbeleid en wij vallen niet onder een CAO.

 

 
 
Powered by Phoca Download