Voorwoord De Bresinfo december 2020

Op dit moment wordt ons leven mede bepaald door het Coronavirus dat begin 2020 ons land overviel. Ook de Bres is hiermee geconfronteerd en dat heeft vervelende gevolgen.

Het gedenken van ons 20 jarig bestaan kon niet doorgaan. Zelfs onze deuren gingen dicht, wat grote gevolgen had voor onze bezoekers. Het dagelijkse loopje, de structuur in de dag, het toch al schaarse contact met anderen verdween.

 

Dat heeft ons als bestuur, coördinatoren en vrijwilligers erg bezig gehouden. Op welke wijze kan toch het zo noodzakelijke contact worden onderhouden? Dankzij giften van derden was aanschaf van mobiele telefoons mogelijk. Hierdoor lukte het de coördinatoren om contact te leggen en te onderhouden met onze bezoekers. Dat leidde soms tot individuele contacten met een kop koffie/thee in het park op gepaste afstand. Zo kon een bezoeker toch even zijn/haar hart luchten.

Na versoepeling van de richtlijnen gingen de deuren voorzichtig open met strenge voorschriften. Aanmelden is verplicht, er kunnen een beperkt aantal bezoekers binnen zitten, er staan looproutes op de grond en er hangen spatschermen boven de balie. Het spontane en vrije contact is weg. Toch wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om elkaar te zien en te spreken. Even weg uit de eenzaamheid.

Dan slaat het virus weer toe en gaan de deuren weer op slot. De coördinatoren vinden echter een uitweg om toch contact met bezoekers te hebben. Al is dit miniem. Afhalen van maaltijden is toegestaan. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat een warme maaltijd door bezoekers op prijs wordt gesteld. Op maandagen wordt een maaltijd gekookt en in bakjes verpakt. Daar zorgen de coördinatoren met een aantal vrijwilligers voor, met inachtneming van de regels. Bezoekers kunnen zich inschrijven en deze maaltijd ophalen bij de Bres. Er wordt een tijdstip afgesproken, zodat er ook gelegenheid is om even met elkaar te praten.

Mede dankzij een aantal sponsors kunnen bezoekers nog steeds wekelijks genieten van een gezonde maaltijd en is dit ook een contactmoment. Dat het aanslaat blijkt wel uit het groeiend aantal bezoekers dat van dit aanbod gebruik maakt. Wij gaan hier dus mee door!!

Verder volgt het bestuur de ontwikkelingen en heeft regelmatig overleg met de coördinatoren over onze aanpak. We houden hoop en eens zullen de deuren van de Bres weer opengaan om onze bezoekers dat “thuis” te bieden wat zij in deze tijd zo missen. Daarom zeggen wij als bestuur, mede namens coördinatoren en vrijwilligers:

Houd vol, heb lief en zie ook in 2021 om naar je medemens.

Eduard Metselaar,

 

voorzitter