Vanuit het bestuur

Het voortbestaan van De Bres heeft de afgelopen maanden aan een zijden draad gehangen. Vanwege het tekort op de begroting en het moeizame overleg met de gemeente hierover, die zelf ook financiële problemen heeft, beleefden we een spannende tijd. Voor het bestuur was het alle zeilen bijzetten om te zorgen dat De Bres zou kunnen blijven bestaan. Daarbij weet het zich gesteund door de bezoekers, vrijwilligers en coördinatoren.


 Begin 2017 ben ik deel geworden van het bestuur van het Inloophuis De Bres. Lid zijn van een bestuur is mij niet vreemd, maar voor een doelgroep als De Bres je inzetten was helemaal nieuw voor mij. Tijdens de bestuursvergaderingen werd het me steeds meer duidelijk hoe belangrijk het inloophuis is als veilige plaats voor mensen die dat, om wat voor reden dan ook, nodig hebben. Een plaats waar vrijwilligers zijn die niets van je moeten of willen, maar die, als je dat nodig hebt, er zijn om naar je verhaal te luisteren, een spelletje te doen of gewoon samen een ‘bakje doen’. Mooi dat er zo’n plaats is in Zwolle. Ik vind het meer dan de moeite waard om me daar samen met de andere bestuurleden voor in te zette
En het afgelopen half jaar was dat ook meer dan nodig! Als bestuur moesten we volop aan de bak omdat De Bres in zijn bestaan bedreigd werd. Door problemen rondom de gemeentelijke subsidie leek het voortbestaan van De Bres ernstig in gevaar te komen. ‘Mooi’, dacht ik, ‘ben je net lid van een bestuur en dan lijkt het er op dat het snel voorbij is’. Maar dan kom je er achter dat je lid bent van een bestuur dat dit niet zo maar zal laten gebeuren. En bestuur dat het niet acceptabel vindt dat mensen in de kou komen te staan. Je merkt bovendien hoe ontzettend betrokken de vrijwilligers zijn, ook die laten het er niet bij zitten, want samen staan we sterk: Bezoekers, vrijwilligers en bestuur. Dat hebben ze ook gemerkt bij de gemeente en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april. Voor mij en het bestuur een extra motivatie om ons hiervoor in te zetten, want we zijn er nog niet!
Voor dit jaar is De Bres gered, maar het bestuur zal zich de komende maanden ten volle moeten inzetten om De Bres te laten voortbestaan. Dat betekent o.a. overleg met Focus, het Leger des Heils en natuurlijk de Gemeente. Ook al is iedereen er van overtuigt dat De Bres moet blijven bestaan, we zijn er nog niet en dat is best spannend. We willen voorkomen dat we elk jaar weer in eenzelfde situatie terechtkomen, daarom zetten we ons als bestuur in om te komen tot een meerjarige financiële veiligstelling van De Bres. We weten dat velen De Bres een warm hart toedragen en dat een inloophuis als De Bres een belangrijke meerwaarde heeft voor de stad Zwolle en haar inwoners.  We voeren als bestuur overleg met verschillende instanties, maar we staan uiteraard open voor elk goed idee of suggestie die kan helpen om De Bres voor langere tijd te behouden. Zo zijn we o.a. aan het bekijken of het mogelijk is om zoiets als ‘Ambassadeurs van De Bres’ op te zetten, maar er volgen wellicht ook nog andere ideeën. Dat horen we dan graag. In elk geval zullen we jullie over de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.
Peter Lindhoud.