Vanuit het bestuur


“Het mes snijdt aan twee kanten”. Zomaar een zin van Ton ten Hove tijdens het PR-overleg. Het werd de basis voor de inhoud van deze eerste nieuwsbrief van 2018. Want vrijwilligerswerk brengt ook altijd iets aan de vrijwilliger zelf. En het bestaan van De Bres heeft ook meerwaarde voor de Zwolse kerken, de gemeente Zwolle, de coördinatoren en het bestuur. Wat het de kerken, de gemeente én een bezoeker brengt kunt u verderop lezen in de nieuwsbrief.

Voor ons als coördinatoren en bestuur snijdt het mes ook zeker aan twee kanten:
“Met het werk in de Bres trekken we mensen heel even uit hun sociale isolement en dat geeft mij een goed gevoel. Eenzaamheid is namelijk niet meer alleen een persoonlijk, maar zeker ook een maatschappelijk probleem.” Gea van Hulst, coördinator

“Als bestuurslid schep je voorwaarden waardoor het mogelijk is een sfeer te scheppen die de bezoekers aanspreekt. Dat merk je door de terugkoppeling van bezoekers hierover. Mij geeft die ervaring voldoening en inspiratie. Eduard Metslaar, voorzitter

“Als nieuw bestuurlid begin ik zicht te krijgen op noodzaak van een inloophuis als ‘De Bres’. Een plaats waar mensen contact kunnen maken en zichzelf kunnen zijn.” Peter Lindhoud, secretaris

“De ontmoeting met de mensen uit de Bres verbreedt mijn horizon en het verrijkt mijn leven elke keer opnieuw.” Alie Bakker, coördinator

“Met een vriend die vrijwilligerswerk deed, schonk ik 30 jaar geleden een paar keer koffie in een dagopvang voor daklozen in Amsterdam. De verhalen, de pech, het geluk dat een kop koffie kan brengen, ik gun dat iedereen. Mij geeft het besturen van De Bres vooral de wetenschap dat onze vrijwilligers er voor 100% voor de bezoekers willen zijn.” Remko de Paus, penningmeester

Voor mij wordt elke keer weer duidelijk dat het ieder mens kan overkomen om een afslag in je leven te nemen die aan het eind van de rit maakt dat je leven er anders uitziet dan je misschien ooit had gehoopt. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit het verhaal van M. En hoe belangrijk het is dat een gemeente oog heeft voor deze mensen en er naar streeft om iedereen een stapje verder op weg te helpen. Dat er vrijwilligers zijn die er elke dag weer voor zorgen dat iemand gezien wordt en er mag zijn in het warme bad dat De Bres heet. Het brengt mij vooral heel veel waardering voor al deze mensen.

Marije Keizer, bestuurslid PR