Lunchwandeling voor (toekomstige) raadsleden

Vandaag organiseerden we in Zwolle onder het credo ‘in Zwolle werken we samen, er is een plek voor iedereen’, samen met Zwolle Actief, De Bres, Creating Balance en de Herberg een lunchwandeling voor (toekomstige) raadsleden. De wandeling bracht de raadsleden langs een aantal plekken die in Zwolle belangrijk zijn voor dak- en thuisloze mensen omdat zij zich op deze plekken welkom voelen en hulp- en onderdak ontvangen.

 

Met deze wandeling maakten we zichtbaar dat Zwolle mensen kent die dak- of thuisloos zijn en benadrukken we het belang van het zien en horen van deze mensen en de plek die we hen in gezamenlijkheid als ketenpartners bieden.

Met de hulpverleners en enkele cliënten van Zwolle Actief als gids, liepen de wandelaars van onder andere D66Zwolle, Groenlinks Zwolle, ChristenUnie Zwolle, Swollwacht, Volt Nederland, het CDA Zwolle en Socialistische Partij langs inloopvoorziening de Bres, een plek waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting, een kop koffie of eenvoudige maaltijd. De wandeling vervolgde langs het 5050 Workcenter Zwolle van Leger des Heils en eindigde bij nachtopvang De Herberg in Zwolle, waar voor een kop soep ook de soepbus van het Leger des Heils stond.

Marco van Driel (D66) zegt over de wandeling: “De samenwerking van deze partijen is van groot belang voor dak- en thuisloze mensen. We spraken hier over het goede nieuws dat de Herberg wordt verbouwd van grote zalen naar zelfstandige units, zodat privacy een eerste stap wordt naar een rustig bestaan. En heerlijk waren de soep en brownies van 50l50 na afloop!"