Interview met Thibaud Delpeut

Ruben Drost, PR medewerker en gastheer van De Bres, interviewde Thibaud Delpeut, artistiek directeur van Theater Utrecht, over de theatervoorstelling Thuislozen, welke van 10 oktober t/m 1 december 2018 te zien is in de Nederlandse theaters.

Zou u in het kort willen aangeven waar het stuk volgens u over gaat?
De theatervoorstelling Thuislozen, met een prachtige tekst van de Zweedse toneelschrijver Lars Norén, gaat over dak- en thuislozen en andere ontheemden in onze samenleving. Over mensen die er niet bij horen, die niet mee kunnen draaien of buiten de boot vallen. Deze groep groeit! Daarmee worden we dagelijks geconfronteerd. We laten met dit stuk zien hoe het leven werkelijk is. De wereld van de straat waarin zij leven, maar daarmee ook hoe wij - de toeschouwers - leven. Het gaat over de consequenties van ons kapitalisme. Thuislozen is een vlijmscherp spiegelend theaterstuk over een actuele thematiek.

Wat was de aanleiding om het theaterstuk Thuislozen naar Nederland te halen?
Wij hebben met Theater Utrecht eerder werk van Norén gespeeld: Een soort Hades, in 2016. Een stuk over mensen in een psychiatrische inrichting. Deze voorstelling is destijds zeer goed ontvangen door pers en publiek. We kregen er zelfs de Regieprijs voor. Thuislozen is het vervolg op Een soort Hades en wilden dit ook heel graag maken. Gewone mensen die, om welke reden dan ook, zichzelf verliezen en op straat belanden, iets dat iedereen kan overkomen. Het is het grootste project van Theater Utrecht tot nu toe! We werken hierbij samen met Adelheid Roosen van Adelheid&Zina.

Wat is de boodschap die u hoopt dat mensen uit dit theaterstuk mee naar huis nemen?
We laten deze voorstelling zien, omdat we iets aan de situatie van de maatschappelijk ontheemden in onze samenleving kunnen veranderen. Het gaat over in contact komen met die persoon die niet meedraait. We willen inzicht geven en confronteren, aanraken wat er al zit in mensen. We halen hulpverleners en vrijwilligers uit de dagelijkse praktijk van dak- en thuisloosheid naar binnen en brengen hen met elkaar en met het publiek in contact. We leggen de systemische fouten bloot. We willen mensen aanzetten tot denken over wat zij zelf kunnen doen en maken dat ook concreet. We laten zien wat er allemaal aan prachtige lokale initiatieven is op dit gebied. Er gebeurt al zoveel, maar vaak weten mensen dat niet. We werken daarom samen met diverse maatschappelijke organisaties in Zwolle, zoals de Participatieraad Zwolle, Skejby en Limor.

In het theaterstuk werkt u ook met lokale ervaringsdeskundigen. Waarom is er voor gekozen om ervaringsdeskundigen een rol te laten spelen?
De centrale vraag van Thuislozen is: Wat maakt dat we dak- en thuislozen omzeilen, vaak niet eens durven aankijken? En ook: wat hebben we nodig om het contact wél te leggen, om hen wel te zien? Stadsgenoten, actieve vrijwilligers en betrokken hulpverleners die zich om hen bekommeren vertellen over hun ervaringen. Zij krijgen een rol in het stuk en spelen zichzelf. Niemand anders kan de verhalen van deze lokale helden beter vertellen dan zijzelf. Ze verdienen een podium en wij bieden ze met een heel warm hart dit platform. Elke avond worden de persoonlijke verhalen van twee van hen verweven in het theaterstuk en op het toneel gebracht naast de verhalen van de 14 acteurs. Door hen aan het woord te laten, worden de stemmen van de personages aangevuld met de stemmen van mensen die de achterkant van hun stad kennen. Dit maakt het tot een rijke en gelaagde theaterbeleving.

De voorstelling wordt aangekondigd als een meeslepend interactief theaterevenement. Wilt u al een tipje van de sluier lichten over het interactieve aspect hier van?
Het wordt inderdaad een bijzondere toneelavond, omdat je als publiek de voorstelling niet alleen vanuit de zaal meemaakt maar ook vanaf het podium beleeft. Je maakt als toeschouwer de verhalen van heel dichtbij mee en beweegt je tussen de acteurs en de scènes door. Daardoor belooft het een intense theaterervaring te worden!

Heeft u tot slot nog aanvullingen of wilt u nog iets toevoegen wat u belangrijk vindt?
Thuislozen sluit vlijmscherp aan bij de actualiteit: de problematiek van dak- en thuislozen en de verwarde mens in onze samenleving. Naast de schijnbaar uitzichtloze omstandigheden van de personages biedt het stuk ook humor en hoop.
De personages in Thuislozen zijn grappig, hard, afschuwelijk, innemend, laf, grootmoedig en ongemakkelijk gewoon.


* Thibaud Delpeut (1978) is artistiek directeur van Theater Utrecht, een van de grote gezelschappen in Nederland. Hij studeerde klinische psychologie en volgde de regieopleiding in Amsterdam. Sindsdien werkte hij als regisseur voor o.a. Toneelschuur Producties en het Nationale Toneel. Voorheen was hij als regisseur verbonden aan Toneelgroep Amsterdam.
Delpeut combineert de verschillende canvassen: locatie, grote zaal en kleine zaal, naar smaak, vertelling en concept. Hij voorziet zijn voorstellingen veelal van eigen composities. In zijn werk confronteert hij zijn personages met zwarte humor met de gevolgen van hun keuzes. Steeds opnieuw staan zo de dilemma’s en de zoektocht naar zingeving van de individuele mens centraal. Met daarachter de vraag waarom de wereld is zoals zij is en waarom samenleven – zowel op het persoonlijke als het maatschappelijke vlak – vaak zo ingewikkeld is.