In memoriam: Rezan Abbas

In Memoriam REZAN ABBAS (48 jaar). Geboren in Syrië, overleden op 22 december 2016 te Zwolle

Rezan was een Syrische Koerd, een prachtkerel, die volgens een goede vriend van hem overal gezworven en gezeten heeft:  Syrië, Rusland, AZC Dronten, Nel Banninkhuis  in Zwolle, tot zijn laatste adres in de Indische buurt in Zwolle. Bij de vraag naar het karakter van Rezan wordt hij door velen benoemd als : vriendelijk, in bezit van humor, met pretoogjes,  behulpzaam, slim, integer en trouw voor degene van wie hij hield. Hij bezocht bijvoorbeeld 5x per week zijn vriend, die bij hem in de buurt woonde, ze hielpen elkaar!

Rezan heeft ongeveer 20 jaar in Zwolle gewoond en ruim 10 jaar de Bres bezocht, daar kennen wij hem als vriendelijk, zacht, bescheiden, met een positieve invloed op de sfeer. Hij was een geliefd persoon binnen de Bres, die zijn  koffie en thee graag op de Arabische manier wilde. 

Ook was Rezan een vaste bezoeker van Bij Boschhardt. Hij is in het verleden begeleid geweest vanuit het Leger des Heils en hij kwam ook regelmatig op donderdag in de Plantagekerk. Hij sprak vloeiend Koerdisch, Arabisch, en Nederlands. Tolk durfde hij en/of wilde hij niet zijn, toen hem daar een keer om werd gevraagd. Naar wij aannemen omdat hij niet met het verleden geconfronteerd wilde worden. Rezan wilde niet meer over het verleden praten, ook niet met zijn beste vrienden.

Sinds 1,5 jaar had Rezan  hartproblemen, hij is hiervoor opgenomen geweest. Een paar weken voor zijn overlijden kreeg hij er longproblemen bij. Toen hij niet kwam opdagen bij het verjaardagfeestje van zijn vriend, ging die vriend de volgende morgen kijken en werd Rezan dood aangetroffen. Obductie heeft uitgewezen dat hij is overleden aan een ernstige longontsteking.

Vrijdag 23 december 2016 is Rezan begraven op Kranenburg. Het was een waardig afscheid, de kapel zat vol met vrienden en er waren bloemen waaronder 50 witte rozen. Tijdens de uitvaart hebben twee vrienden een woordje recht uit hun hart gesproken, vanuit het Leger des Heils werd in de toespraak  nadruk  gelegd op samen dingen beleven en aandacht schenken aan elkaar, want de liefde overwint!! Rezan werd door vrienden naar zijn graf op het islamitische gedeelde gedragen, daar werd het Onze Vader uitgesproken.

Met een van de gastvrouwen van de Bres sprak Rezan soms een woordje Arabisch. Bij vertrek groette hij haar met “Bgatrak”(Laat mij gaan), waarop zij meestal antwoordde met “Ma Salaam”(Ga in Vrede). Rezan is nu definitief gegaan, maar bij velen nog in het hart.