Gift voor de Bres vanuit De Oosterkerk

De afgelopen week ontvingen we een mooie gift namens de Oosterkerk. De werkgroep Evangelisatie van de Oosterkerk overhandigden voor het tweede jaar een krentenbrood van Bakker Bril aan kerkleden van 80+. Mensen onder 80 konden een krentenbrood kopen. Die winst, het bedrag van € 250,- is aan De Bres geschonken. We zijn hier erg blij mee en dankbaar dat we elke keer weer op diverse manieren steun uit de Zwolse samenleving ontvangen.