Een plek in De Herberg

In Zwolle kunnen mensen die eenzaam zijn of geen thuis hebben overdag bij De Bres terecht. Sommige bezoekers gaan ’s avonds naar hun huis maar niet iedereen heeft een dak boven zijn of haar hoofd of een slaapplek voor de nacht. Dan kan je in Zwolle terecht bij De Herberg.

De Herberg heeft drie vormen van opvang: Maatschappelijke Opvang de Basis, Maatschappelijke Opvang de Doorstart, Beschermd Wonen De Herberg. Dit varieert van een sobere opvang zoals een slaapplaats, douche en maaltijden (Basis) tot gefaseerde begeleiding naar een vervolgplek op basis van een zorgindicatie en een begeleidingscontract (Beschermd Wonen). Bij de opvang van dak- en thuislozen wordt altijd gekozen voor de methode die het best bij de bewoner past. Mensen die uit de regio Zwolle komen en dak- of thuisloos zijn kunnen een postadres aanvragen om een uitkering te ontvangen en wordt er gezamenlijk aan iemands schulden gewerkt.

Geen aaibaar onderwerp
Sinds een jaar is Bram van den Esker manager van De Herberg. Hij had nog niet van het theaterstuk Thuislozen gehoord maar juicht alle aandacht voor het onderwerp toe: “Positieve aandacht voor dak- en thuislozen is altijd goed. Het is geen aaibaar onderwerp. Het zichtbaar maken door bijvoorbeeld een theaterstuk maakt hopelijk dat mensen en de samenleving verder kunnen kijken dan alleen die ‘dakloze’ die je op straat ziet of die overlast veroorzaakt. Want daar gaat het nieuws vaak over, de overlast. En daarmee is het oordeel door veel mensen makkelijk gemaakt over dak- en thuislozen. Mensen zeggen heel makkelijk dat die persoon dan maar gewoon moet gaan werken of stoppen met  gebruiken. Alleen is de werkelijkheid niet zo simpel. In bijna alle gevallen zitten er complexe verhalen achter het dakloze bestaan. Een theatervoorstelling brengt dit hopelijk beter voor het voetlicht, de mens achter wat je ziet op straat.”

In Zwolle slaapt niemand op straat
Zwolle heeft het beleid: in Zwolle slaapt niemand op straat die uit de regio Zwolle komt. Dat dit beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd is vrij uniek in Nederland. Bram: “Iedereen die aanklopt mag hier slapen. We kijken wel of iemand uit de regio komt. Het gebeurt wel eens dat mensen uit een andere regio zich aanmelden. Als het niet anders kan mogen ook zij blijven slapen maar worden, na contact met de eigen regio, de volgende dag warm overgedragen. Op dit moment is de instroom laag. Er slapen gemiddeld ongeveer 45 mensen per nacht. De oorzaak van de lage instroom is lastig om aan te geven, misschien door het aantrekken van de economie.”

Begeleiden naar een ander leven
De Herberg richt zich, naast de nachtelijke opvang, ook op de begeleiding van mensen naar een ander leven. Bram: “Dat is het mooiste als dat lukt. Een van de projecten hiervoor is het Housing First-project. Binnen dit project krijgt iemand eerst een huis, een eigen plek, om vandaar uit aan herstel te werken. Voor sommigen werkt dat heel erg goed, maar het is niet voor iedereen weg gelegd. We proberen waar mogelijk maatwerk te leveren alleen is dat niet altijd mogelijk. Soms zou je sommige mensen na binnenkomst meteen willen doorsluizen naar andere hulpverlening zodat ze met hun kwetsbaarheid niet worden blootgesteld aan negatieve invloeden. Voor deze doelgroep zou het mooi zijn als er tijdelijke woningen komen. Zover zijn we alleen nog niet. Gelukkig werken we met een team dat altijd in staat om de mens achter de problematiek te blijven zien. Dat is een passie en tegelijkertijd ook nodig om maatwerk te leveren en iemand te begeleiden naar een ander leven.”