De Commisie van Toezicht van de PI Zwolle bezoekt de Bres.

Op een maandagmorgen in november, op een tijdstip dat we normaal gesproken dicht zijn, ontvangt de Bres de CvT van de Penitentiaire Inrichting in Zwolle. Ze willen graag voorlichting over  de Bres en ontdekken wat de Bres betekent voor de Zwolse samenleving.

Dat komt goed uit…. , want het bestuur, een aantal bezoekers en vrijwilligers zijn er klaar voor. Via de beamer vertelt het bestuur het e.e.a. over de ontstaansgeschiedenis, de naamgeving “de Bres”, de visie en de missie, de financiën, de samenstelling van het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers en welke mensen de Bres bezoeken. De naam de Bres verbergt de filosofie van waaruit gewerkt wordt. Mensen trekken muren op om zich heen, meestal om zaken te verhullen. Wanneer er een bres, een gat in zo’n afsluiting valt, kunnen mensen elkaar in het gezicht zien. Hierdoor kunnen mensen naar elkaar omzien en naar elkaar luisteren, de Bres  beoogt ontmoeting. Heel veel mensen die moeite hebben om sociaal en maatschappelijk aansluiting te vinden zijn blij met de Bres. Vaak hebben ze in hun omgeving weinig of geen sociale contacten of het ontbreekt hen aan een zinvolle invulling van de dag.
Een van de bezoekers vertelt zijn levensverhaal en geeft aan hoe belangrijk de Bres voor hem is, momenteel komt hij elke dag om een potje schaak te spelen. Hij maakt in zijn verhaal duidelijk dat “oude” schulden mensen kunnen blijven achtervolgen, ook al heb je ervoor “gezeten”. De schulden stapelen op  omdat boetes vaak niet op het goede adres komen of stomweg niet betaald kunnen worden.  Ook blijven foute keuzes uit het verleden vaak een rol spelen in het heden, waardoor er maar moeilijk een andere weg ingeslagen kan worden. Een andere Bres bezoeker geeft aan dat de Herberg natuurlijk een oplossing is als je geen dak boven je hoofd hebt, maar hij heeft een verblijf in de Herberg als heel naar ervaren. Het ontbreken van privacy doet wat met je!  Over en weer ontstaan vragen. De vraag die vanuit de Bres aan de CvT wordt gesteld is;  kan het voorkomen dat mensen de gevangenis verlaten en ze geen adres hebben waar ze naar toe kunnen? In principe niet is het antwoord, maar  in principe geeft aan dat het helaas wel voor kan komen!
De Bres wil graag weten of het inloophuis bekend is bij de gevangenis, zodat dit doorgegeven kan worden aan mensen die de gevangenis verlaten. De commissie van toezicht zegt toe dit te checken bij de directie en neemt op voorhand wat folders mee.
Een van de vaste bezoekers ondersteunt de mooie morgen met prachtig pianospel, wat door iedereen gewaardeerd wordt.  Onder het genot van een kop soep en een broodje wordt er nog wat nagepraat over deze zinvolle ontmoeting.