De Bres krijgt opknapbeurt

Je hoeft geen professionele schilder te zijn om de Bres er tiptop uit te laten zien……  dat heeft een groep Bressers bewezen!

Het idee, ontstaan na de vervanging van de oude stoelen, krijgt steeds vastere vorm: het interieur van de Bres moet opgeknapt worden.

Over kleuren wordt gebrainstormd, deze moeten passen bij de nieuwe stoelen om het een mooi geheel te laten worden.  In een vrijwilligersvergadering is de man/vrouwkracht snel geregeld, de benodigde kwasten en saus worden aangeschaft en de catering geregeld. Zaterdag  11 mei  jl. is het dan zo ver;  een aantal vrijwilligers en een bezoeker, al of niet getooid met verfkleren, zijn er na een stevige bak koffie en een stuk vlaai helemaal klaar voor, het enthousiasme spat eraf!!  Jan en Dave geven om 10.15 uur het startschot, kwaliteiten worden op elkaar afgestemd en de kleurstelling in een vloek en zucht geregeld, denk bij dit laatste aan “moet die paal nu aqua blauw of wit”  Er wordt hard gewerkt, met een kwinkslag over en weer is de sfeer prima.   Tijdens de lunch wordt een tijd van stoppen afgesproken, maar deze wordt overschreden,  “dit moet ook nog even” en “dat moet even bijgewerkt worden” is niet van de lucht.  Om 15.30 uur is de klus echter geklaard, met een geweldig resultaat. Als we om ons heen kijken zijn we het met elkaar eens: dit moet de bezoekers een goed gevoel geven, een modern verzorgd interieur werkt mee aan een warm welkom!!