De Bres Coronaproof

Omdat een groot aantal van onze bezoekers en vrijwilligers in de risicogroep vallen, willen we de activiteiten die wèl mogelijk zijn binnen de Bres op een veilige manier laten plaatsvinden. Een gift uit het noodfonds van Stichting Dak maakt mogelijk dat we de koffiebar af  kunnen schermen met plexiglas, bij de voordeur een desinfectiezuil kunnen plaatsen,  latex handschoentjes, desinfectiegel, professioneel schoonmaakmiddel aan kunnen schaffen. Na het bevestigen van de benodigde materialen, het aanbrengen van de looprichting en afplakken van zitplaatsen en het uitschrijven van een protocol zijn we er klaar voor om de activiteiten uit te breiden. Zo wordt er wekelijks gekookt en maaltijden uitgedeeld, er wordt in een klein groepje hardgelopen onder begeleiding van een coördinator en we organiseren één op één contactmomenten met bezoekers door middel van een kopje koffie op een  bankje buiten of een kleine lunch in de buitenlucht.

Wij breiden onze activiteiten binnen ons Inloophuis heel geleidelijk steeds iets meer uit. Maar toch…het elkaar weer ontmoeten en met elkaar, in een aangepaste setting, koffie drinken dat is toch anders. Daarom zijn we per 1 juli weer langzaam, in kleine groepjes, op gepaste afstand, eens per week een middag open.  We gaan er van uit dat het gebruik van de beschermende maatregelen misschien wel het “nieuwe normaal” gaat worden binnen de Bres. Het is daarom erg belangrijk dat wij, voor het openen van onze deuren, het qua hygiëne en veiligheid zo goed als mogelijk geregeld hebben. Alleen zo kunnen we het ontmoeten van elkaar, in een ontspannen huiskamersfeer, zonder risico voor gast en vrijwilliger, hervatten.