Blauwe Kei voor Inloophuis De Bres

De vrijwilligers van Inloophuis De Bres hebben voor een jaar de Blauwe Kei in hun bezit. Maandag kregen zij de prijs uitgereikt door een afvaardiging van Eetcafé Er is Hoop Zwolle, de winnaar van de Blauwe Kei in 2021. Deze prijs is bestemd voor Zwollenaren die zich belangeloos inzetten voor mede-stadsgenoten. 

 

De Blauwe Kei kwam voor de vrijwilligers van Inloop de Bres als een volslagen verrassing. “Hier zijn we heel blij mee. Dit hadden we echt niet verwacht. Dit voelt als een echte steun in de rug”, aldus Gea van Hulst. Zij is een van de drie coördinatoren van Inloophuis De Bres. Het inloophuis aan de Heiligeweg 1 biedt laagdrempelige inloop. “Iedereen is welkom en je hoeft niets. We willen mensen in een huiskamerachtige sfeer opvangen. Mensen moeten zich hier gehoord en gezien voelen. Daarnaast koken vrijwilliger elke maandag maaltijden. Die worden dan in bakjes gedaan en uitgedeeld. Gemiddeld zo’n dertig maaltijden.” 

De Bres biedt een veilige plek voor kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen. Ook mensen die wel een huis hebben, maar weinig of geen sociale contacten, bezoeken het inloophuis.

Tekst Swollenaer