Up

ANBI verantwoording

De Bres is geregistreerd als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Ons RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 806093869.  

In de statuten hebben we vastgelegd dat het doel van De Bres is: Het inrichten en onderhouden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte op algemene grondslag; bieden luisterend oor, mogelijkheid tot gesprek, ontmoeting, aandacht, advies. Verstrekken van informatie verlenen hulp op geestelijk en maatschappelijk terrein en alles wat daarmee verband houdt en/of bevorderlijk.

Aangezien het bestuur bestaat uit vrijwilligers is daarvoor geen beloningsbeleid. Voor de drie parttime coördinatoren is er geen CAO of salarisregeling. De algemene arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.

 

 

 
 
Powered by Phoca Download