Up

ANBI verantwoording

Vanaf 1 januari 2014 geldt er een publicatieverplichting voor ANBI’s. Wij zijn hierdoor verplicht om bepaalde gegevens over onzeorganisatie online te publiceren. Deze gegevens houden wij bij.  Dit geldt voor het verslag van uitgeoefende activiteiten en een actueel beleidsplan. Tevens vindt u binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met toelichting.