Vrijwilligerswerk is onmetelijk belangrijk

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving.

Sinds 1980 hanteert de Nederlandse overheid de volgende definitie van vrijwilligerswerk:

Werk dat onbetaald, onverplicht in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving”.

Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder doen wel eens vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk bij de sportclub, tijdens evenementen of hulp in zorginstellingen. Internationaal gezien scoort Nederland erg hoog op het doen van vrijwilligerswerk.

Verschillende redenen
Vrijwilligers verbinden zich om uiteenlopende redenen aan het werk van de organisatie. De meeste mensen doen vrijwilligerswerk omdat ze zich persoonlijk denken te kunnen ontwikkelen en natuurlijk omdat ze de medemens een handje willen helpen. Andere beweegredenen om vrijwilliger te worden zijn het opdoen van werkervaring of het hebben van een zinvolle tijdsbesteding.

Onmisbaar
Bij veel organisaties zijn de vrijwilligers niet meer weg te denken. Zoals Eduard in het voorwoord al aangeeft, kunnen we ook binnen De Bres ons werk niet doen zonder onze warme en betrokken vrijwilligers. De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten, het maatschappelijk verkeer en waar nodig verwijzen zij door naar hulpverlenende instanties. De Bres levert een specifieke benadering waarmee zij de eigen kracht van mensen aanwakkert bij de bezoekers. Hierdoor zijn ze onmisbaar en onbetaalbaar.

Altijd op zoek!
Wij zijn, net als vele maatschappelijke organisaties, altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil jij ook een vrijwillig steentje bijdragen en zou je dit bij De Bres willen doen? Dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de coördinator. We hebben verschillende (vrijwilligers)vacatures zoals gastvrouw/-heer en een projectondersteuner. Ook zijn we nog op zoek naar een bestuurslid met sponsoring als aandachtsgebied. Voor alle functies zijn de belangrijkste voorwaarden dat je affiniteit hebt met de doelgroep, geduldig bent en over goede communicatieve vaardigheden beschikt.

Kijk voor meer informatie op http://www.debreszwolle.nl/index.php/meedoen/meedoen-als-vrijwilliger

Wie weet tot snel!