Voorwoord nieuwsbrief eenzaamheid

Wist u dat meer dan een miljoen Nederlanders zich regelmatig eenzaam voelen? Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Je kunt alleen zijn, weinig contacten hebben en je toch prettig voelen. Terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich soms toch eenzaam voelt. Je bent pas eenzaam wanneer je het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen. De invloed van eenzaamheid is groot en kan leiden tot gezondheidsrisico’s, minder zelfstandigheid en minder meedoen in de samenleving.

Om eenzaamheid onder de aandacht te brengen is ieder jaar in de laatste week van september “de week tegen Eenzaamheid”. Dit jaar van donderdag 21 september tot en met zondag 1 oktober. In deze week zeggen we: Kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid zijn door het hele land honderden Kom erbij-activiteiten waar deelnemers nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken.

Herken je eenzaamheid, in je omgeving of bij jezelf? Je kan het doorbreken door in actie te komen door mee te doen aan activiteiten in deze week, vrijwilligerswerk te gaan doen of kom buurten bij De Bres. Want om eenzaamheid te doorbreken moet je r bewust mee aan het werk gaan om dit te verdrijven. Je moet daarvoor misschien een paar drempels over, maar wanneer je dit doet zal het veel voldoening geven. Wij wensen iedereen daarom een actieve, zinvolle week tegen de Eenzaamheid.

Namens het bestuur, Marije Keizer