Voorwoord nieuwsbrief December 2018

We naderen het einde van het jaar 2018. Voor de Bres een bewogen jaar. Veel tijd en energie is gestoken in het overleg met de gemeente Zwolle over de toekenning van de subsidie over 2018 en 2019. Dat heeft veel onzekerheid gebracht bij onze vrijwilligers en bezoekers. Gelukkig is dit probleem opgelost door een financiële bijdrage van het fonds Franciscus en de medewerking van onze verhuurder. Hierdoor kunnen wij onze energie weer gaan steken in het opvangen van ‘mensen in een kwetsbare positie’.

Onlangs kwam het Sociaal Cultureel Planbureau tot de conclusie dat eenzaamheid toeneemt en participatie in de maatschappij afneemt. Dat beïnvloedt de kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven hangt vooral samen met de mate van kwetsbaarheid: de combinatie van een laag inkomen, lage opleiding, geen werk en gezondheidsbeperkingen. Daarnaast speelt het aantal problemen dat iemand heeft een rol: hoe minder problemen tegelijkertijd optreden, hoe beter de kwaliteit van leven is. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor jongeren in de leeftijd tussen 18 en 22 jaar. Deze mensen vinden rust in de Bres. Daar hoeft even niets, maar er gebeurt wel van alles. Daarover gaat deze nieuwsbrief. Mensen zonder netwerk, proberen – ondersteunt door betrokken vrijwilligers – hun netwerk op- en uit te bouwen.  Dat gaat langzaam, in kleine stapjes.

Weet de Zwolse samenleving wie de bezoekers van de Bres zijn? En hoe brengen we hun beeld over het voetlicht? Dat houdt allen die betrokken zijn bij de Bres erg bezig.
Verbinding met de samenleving is alleen mogelijk als de doelgroep gezien wordt en vanuit dat gezien worden ook geaccepteerd wordt. Zeker in deze “donkere maanden”. Juist rond de feestdagen in december wordt eenzaamheid nog eens extra gevoeld.

In de Bres vangen wij ‘de mensen in een kwetsbare positie’ op. In de middagen en in deze winterperiode ook op de zondagen. Voor velen een moeilijke dag om door te komen. Mede dankzij extra vrijwilligers via het diaconaal platform is dit wederom gelukt.  In samenspraak met onze bezoekers wordt onderzocht welke verborgen talenten aanwezig zijn. Hierdoor kan er in hele kleine stapjes participatie plaats gaan vinden op een manier die bij onze bezoekers past. Onze vrijwilligers bieden onze bezoekers een ‘warm hart’ en brengen ‘licht’ in het leven van onze bezoekers.
Kijkt u deze dagen eens om u heen. Ziet u die eenzame mens? Probeer door een beetje aandacht ‘licht’ in het leven van die mensen te brengen. Daar wordt de ander, maar ook uzelf beter van. Wij gaan in ‘participerende’ vaart vooruit, 2019 in. Vanuit de gedachte dat onze bezoekers de Bres als grote steun ervaren. Het bestuur dankt de vrijwilligers en coördinatoren voor hun inzet in het afgelopen jaar en wenst u goede feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.

Eduard Metselaar, voorzitter