Voorwoord Bresinfo december 2019

Voorwoord
We staan op de drempel van het jaar 2020. Een goed moment om even stil te staan bij de ontwikkeling van ons inloophuis de Bres. Want in maart 2020 bestaat de Bres 20 jaar.
Dat geeft een dubbel gevoel. Mooi, omdat we al zolang een veilig thuis kunnen bieden aan mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving. Op deze plek mogen zij zichzelf zijn en kan een netwerk worden uitgebouwd. 

Betreurenswaardig, omdat er nog steeds zoveel mensen rond lopen met hun ziel onder de arm, zonder eigen thuis. Niettemin zijn wij, vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden, trots dat we deze ‘veilige haven’ kunnen bieden. Aan dit jubileum gaan we aandacht schenken. Hierover zullen wij u tijdig informeren.
Helaas neemt het aantal kwetsbare mensen toe. Evenals de eenzaamheid. Steeds meer jongeren hebben geen veilig thuis en lopen doelloos op straat. Gelukkig biedt de Bres op de middagen de plek waar ze even tot zichzelf kunnen komen. Dankzij de inzet van vrijwilligers van de diaconie van diverse kerkgemeenschappen is de Bres ook gedurende de wintermaanden open. Dat wordt door de bezoekers erg op prijs gesteld.
Dankzij een sponsoractie is het mogelijk geworden om de keuken in de Bres uit te breiden. Hierdoor worden talenten van bezoekers ingezet bij het af en toe koken van eenvoudige maaltijden, die daarna met elkaar worden gegeten. Dat brengt op een andere wijze contacten tot stand.
Een andere sponsoractie leverde geld op voor verf en nieuwe stoelen. Vrijwilligers, coördinatoren en enkele bezoekers hebben in één middag veel werk verzet en de muren voorzien van een nieuwe laag verf. Samen met de nieuwe stoelen is het interieur van de Bres opgefrist.
Ook in 2020 zetten we de deuren wijd open voor onze medemensen en proberen wij – samen met hen – talenten te ontdekken en hen te ondersteunen die talenten verder te ontwikkelen.
Het bestuur dankt de sponsoren voor hun bijdragen en de coördinatoren en vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Wij wensen u mooie feestdagen en een voorspoedig 2020 toe. Houd daarbij oog voor de kwetsbare mens in uw omgeving.
Met vriendelijke groet,
Eduard Metselaar
voorzitter