Ontmoeting tussen Netwerk DAK en de Bres

Om als De Bres bij de tijd te blijven én om van betekenis te blijven voor de Stad Zwolle is het belangrijk om in veranderende situaties de visie en aanpak te beoordelen of deze met de huidige aanpak, mogelijkheden en inzet,  toekomstbestendig is.

 

Netwerk DAK is een landelijk netwerk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat, ondersteund door een klein bureau. In het kader van “DAK bij de Tijd” is er een werkbezoek gepland  om in gesprek te komen over de specifieke situatie van de Bres; waar op dit moment de kansen en knelpunten liggen.
De Bres zit in een veranderingsproces t.a.v. toekomstplannen qua huisvesting en afhankelijk daarvan samenwerking met ketenpartners,  mogelijke verhuizing  en de veranderende doelgroep. Het doel van het werkbezoek is om duidelijk te krijgen met welke onderwerpen er aan de  slag gegaan moet worden om in de veranderende context, de rol als inloophuis goed te blijven vervullen.
Op 13 oktober 2017 is het zover. Jan van Opstel van Netwerk DAK, het hele bestuur, een afvaardiging van de gastvrouwen/-heren en de twee coördinatoren van De Bres zitten gemotiveerd rond de tafel met elkaar.   Jan stelt de volgende vragen aan de mensen van De Bres:

Wat dreef jullie, inspireerde jullie bij de start van De Bres?

 • Een veilige laagdrempelige ontmoetingsplek voorde (zeer) kwetsbare inwoners van Zwolle, om o.a. eenzaamheid tegen te gaan.

Wat hebben jullie nodig om dit in de toekomst te blijven bieden?

 • Een passende aanpak gericht op de veranderende doelgroep
 • Een nieuw pand in het centrum van Zwolle
 • Een goede sfeer
 • Voldoende financiën
 • Perspectief voor de bezoekers, wanneer ze daar voor open staan
 • Ambassadeurs van de Bres.

Waaraan zullen jullie in de toekomst merken dat deze wensen vervuld zijn?

 • In Zwolle is de nieuwe warme plek voor de Bres een feit, de bezoekers, gastvrouwen- heren en andere betrokkenen zijn op tijd in het proces meegenomen, goed geïnformeerd en de verhuizing is geordend verlopen.
 • Er zijn geen financiële zorgen, de groep van sponsoren is uitgebreid, diaconieën nog meer betrokken en de fondsenwerving is geactiveerd.
 • De sfeer is de Bres is goed, rustig en gemoedelijk. De bezoekers houden rekening met elkaar en staan open voor inbreng van de gastvrouwen-heren, de regels worden nageleefd.
 • De “oude” en “nieuwe” doelgroep respecteert elkaar.
 • Er is passende ondersteuning vanuit de bestaande hulpverlening (Tactus, RIBW, Creating Balance) en/ of ervaringsdeskundigen.
 • De Bres is meer bekend in Zwolle, huidige betrokkenen zijn duidelijke ambassadeurs, met als gevolg dat er meer ambassadeurs gekomen zijn, die de Bres promoten.

Conclusie: Een mooi resultaat van een inspirerende avond.

Alie Bakker, coördinator De Bres