Even voorstellen… Marije Keizer

Sinds oktober 2016 ben ik gestart als bestuurslid PR van De Bres. In eerste instantie kwam ik voor de functie van gastvrouw. Al pratende met coördinator Lucia bleek dat het bestuur op zoek was naar een bestuurslid PR. Met mijn communicatieachtergrond was die deal snel beklonken.

In mijn werkzame leven ben ik zelfstandig communicatieadviseur en ik werk onder andere al een tijdje bij een gemeente als communicatieadviseur Sociaal Domein. In deze functie licht ik inwoners van een gemeente voor over de gevolgen van de decentralisaties in de zorg en wat dat betekent voor mensen. Mensen moeten eerst kijken naar wat zij zelf kunnen en wat er mogelijk is in hun omgeving voordat ze hulp krijgen van de gemeente.

Steentje bijdragen
Niet iedereen kan meekomen in zo’n participatiemaatschappij waarbij je moet meedoen. Graag draag ik daarom als vrijwilliger mijn steentje bij voor De Bres, waar ontmoeting en verbinding met elkaar centraal staat. Want het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om deel te nemen aan de snelle samenleving van tegenwoordig. Omdat ik geloof in een inclusieve samenleving, waar voor iedereen een plek hoort te zijn, is bestuurslid zijn van De Bres passend vrijwilligerswerk voor mij. De Bres voorziet in een (dringende) behoefte voor mensen die warmte, gezelschap en een huiskamer zoeken die ze in het dagelijks leven niet meer vinden. Ik vind het heel erg fijn dat ik op mijn vakgebied een bijdrage mag leveren door draagvlak te creëren voor De Bres en de noodzaak van een plek als De Bres in een mooie stad als Zwolle nog meer voor het voetlicht kan brengen.

Marije Keizer