Een bewogen jaar.

Het jaar 2017 is bijna ten einde. Een nieuw jaar lonkt. Dit is het moment om stil te staan bij onze ervaringen in het afgelopen jaar.

Het is een bewogen jaar geweest, zowel voor onze gastvrouwen en -heren als voor de coördinatoren en het bestuur. Maar bovenal ook voor de bezoekers, welke in onzekerheid verkeren over de toekomst van hun vertrouwde ontmoetingsplek.

Als Bres proberen wij een "oase" te zijn in onze hectische wereld, waar mensen die eenzaam zijn of geen vaste plek hebben, even bij kunnen komen en rust vinden. Onze bezoekers zijn het afgelopen jaar dagelijks gastvrij ontvangen door onze gastvrouwen en -heren. Vrijwilligers die eenzamen en contactarmen met open armen en open hart ontvangen en hen een  "thuis" bieden. Zonder deze grote groep vrijwilligers kunnen wij dit werk niet verrichten. Als bestuur kunnen we ook niet zonder beide coördinatoren Alie en Gea, die de dagelijkse gang van zaken voor hun rekening nemen. Dat doen zij met veel inzet en betrokkenheid bij onze bezoekers en vrijwilligers. Als dank is er voor onze vrijwilligers en coördinatoren in september een leuk uitje geweest.
Wij hebben op 1 juni jl. afscheid genomen van Lucia Besten, voormalig coördinator. Zij heeft de afgelopen 10 jaar deze functie op enthousiaste en betrokken wijze vervuld. Hier hebben wij veel respect en dankbaarheid voor. Ook Lucia kijkt met dankbaarheid terug op haar tijd bij De Bres en het mooie afscheid dat zij mocht hebben. Haar vacature is intern opgevuld door Gea van Hulst.
Eind augustus zijn we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze vrijwilliger Klaas de Boer. We verliezen in hem een betrokken gastheer.
Door veranderende wetgeving worden wij medio 2017 geconfronteerd met jonge bezoekers vanuit de Herberg. Een nieuwe doelgroep die een specifieke aanpak vraagt. Onze gastvrouwen en -heren moeten hieraan wennen en krijgen een specifiek training om beter om te kunnen gaan met de gedragskenmerken van deze groep.

Financieel was 2017 een lastig jaar. Door de recessie zijn giften, met name van bedrijven, teruggelopen. Toch zijn er lichtpuntjes. De Stadshagenrun leverde een gift van €750,= op, waar we erg blij mee zijn.
Voor de start van de pilot ‘gebruik computer’ ontvangen we een nieuwe computer van Trias Jeugdzorg. En de Gemeente Zwolle geeft een extra subsidie om het financieel tekort te dekken. Jaarlijks ontvangen we een gesubsidieerd stamppottenbuffet, waarvan onze gasten graag gebruik maken. Deze, en alle andere gulle gevers willen wij heel hartelijk bedanken voor hun steun. Zonder jullie hulp is het werk van De Bres onmogelijk! 

Als bestuur zijn wij blij met een nieuw bestuurslid, waardoor de secretarisfunctie weer vervuld is. In 2017 zijn we, naast de normale bestuurstaken, vooral bezig geweest met het toekomstbestendig maken van De Bres. Rekening houdend met veranderende wetgeving en veranderende subsidieregels hebben wij onze visie voor de toekomst vastgelegd in het beleidsstuk ‘Van ontmoeten naar verbinden’. Belangrijk punt daarbij is onze huisvesting. De huurkosten van ons huidige pand aan de Heiligeweg zijn dusdanig hoog dat er gezocht wordt naar oplossingen om deze kosten te verminderen. Ook de komende tijd zal onze aandacht hier dan ook naar uit gaan.

Namens het bestuur bedank ik onze beide coördinatoren en alle gastvrouwen en -heren en andere betrokkenen voor hun enthousiaste inzet in het afgelopen jaar en wens ik U,  en allen die u lief zijn, een voorspoedig en vooral gezond 2018 toe.

Eduard Metselaar,
Voorzitter