De toekomst van De Bres

De dagen worden steeds korter, al vroeg is het buiten donker. Met alle feestdagen is december altijd een bijzondere maand.

Een maand van blijdschap en families die elkaar opzoeken. Warmte en licht in deze donkere tijd. Maar voor wie weinig of geen sociale contacten heeft kan december een hele lange en eenzame maand zijn. Gelukkig is december ook bij uitstek de maand dat mensen die het goed hebben, willen delen. Dit jaar worden er in Zwolle meer kerstpakketten aan minima uitgedeeld dan ooit tevoren. Vrijdag 15 december sta ik zelf bij de Albert Heijn in Zwolle-Zuid om klanten te verleiden wat extra’s te kopen voor deze pakketten. Ook in De Bres organiseren we activiteiten die in de decembermaand passen.
Voor iedereen bij De Bres, bezoekers, vrijwilligers, coördinatoren en bestuur, is het een spannende tijd. Bijna 20 jaar is de inloop aan de Heiligeweg ons vertrouwde stekkie. Maar helaas lukt het niet meer om het op deze manier financieel rond te krijgen. Vorig jaar al is het bestuur daarom begonnen met het kijken naar de toekomst. Er zijn vele gesprekken gevoerd om te kijken welke toekomst De Bres heeft en op welke plek. Het waren gesprekken die inspiratie gaven, ons een spiegel voorhielden. Gesprekken waar we enorm veel waardering voor ons werk voelden, maar welke niet altijd een vervolg kregen en te vaak bij mooie woorden bleven.
We zijn op werkbezoek geweest in Doetinchem en hebben ons laten prikkelen tijdens het bezoek van onze landelijke koepelorganisatie stichting DAK. We hebben steun gezocht en gekregen bij de Zwolse Uitdaging en van de gemeente. Ook de kerken tonen betrokkenheid. Gelukkig wordt door velen beseft dat het behouden van De Bres van groot belang is. De komende maanden gaat duidelijk worden wat de toekomst voor de Bres in petto heeft. Waar we als bestuur door dalen zijn gegaan, krijgen we nu langzaamaan weer hoop. Hoop op een nieuwe plek waar we onze bezoekers veiligheid, geborgenheid en een luisterend oor kunnen geven. Hoop op een plek waar we onze bezoekers ook kunnen uitdagen om initiatief te nemen, hoe klein ook. Hoop op een meerjarenbegroting waar we als bestuur met vertrouwen onze handtekening onder kunnen zetten.
Helaas is het nog te vroeg om al te juichen. We zijn er nog niet. Er zijn nog een aantal gesprekken, waaronder met de gemeente, nodig. En als het rond komt, dan zullen we nog een beroep moeten doen op de inwoners en ondernemers van Zwolle. Want onze bezoekers en vrijwilligers verdienen een mooie plek waar wat moois kan ontstaan, ook al is het iets heel kleins. Juist dat kleine kan iets heel waardevols zijn in iemands leven. Samen kunnen koken is een voorbeeld van een lang gekoesterde wens. Ook de jongeren die we steeds meer als bezoeker ontvangen, willen we graag een warm en zo mogelijk motiverend welkom heten.
Als u na dit verhaal zich realiseert dat u De Bres een warm hart toedraagt, maar daar tot nu toe nog niet zo veel mee deed, dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen. De Bres wil inwoners van Zwolle waarmee het even (flink) tegenzit, laten voelen dat ze daarom niet minder Zwollenaar zijn. Dat kunnen wij alleen doen als Zwolle dit omarmt. Vele vrijwilligers doen dit al door gastheer of gastvrouw te zijn of door op een andere manier hun betrokkenheid te tonen bijvoorbeeld door middel van financiële steun. Maar door de crisis hebben we helaas minder donateurs dan voorheen. Draagt u ons een warm hart toe? U kunt ons op vele manieren ondersteunen! U kunt zich gaan inzetten als vrijwilliger, maar u helpt ons ook zeer door bijvoorbeeld een maand koffie te sponsoren of de koekjes. Of door ons te helpen bij het zoeken van nieuw meubilair, sfeervolle verlichting, een grote koelkast, legpuzzels, schaakborden, spelkaarten, noem maar op. Daarnaast is ook alle financiële steun, hoe klein ook, heel hartelijk welkom! Wij zijn een instelling die ANBI erkend is, dus u kunt de giften bij uw belastingaangifte aftrekken.
De komende tijd gaan we vol aan de slag om de toekomst van De Bres veilig te stellen. Want Zwolle verdient een plek waar mensen die het moeilijk hebben even tot rust kunnen komen.

Remko de Paus, penningmeester De Bres