Column Opfrisbeurt

Of het nu gebouwen zijn of mensen, alles heeft wel eens een soort opfrisbeurt nodig. Dat is dus zeker ook van toepassing voor de Bres, haar bestuur, coördinatoren, vrijwilligers en (vooral niet te vergeten) haar bezoekers.

Nou, ik kan u vertellen: er wordt wat opgefrist hier; niet te zuinig! Zo is het opmerkelijk dat de motivatie van alle betrokkenen behoorlijk is toegenomen sinds er meer zekerheid is gekomen over het voortbestaan van ons inloophuis. Een eyeopener om te zien wat voor impact die toegenomen zekerheid heeft voor iedereen.
Zo wordt er met veel elan gewerkt aan een (bij)scholingsprogramma en ook het scala aan activiteiten neemt een grote vlucht. Heerlijk toch. Last but not least is met vereende krachten de ontvangstruimte ook nog eens voorzien van een nieuwe, frisse verflaag.
En als je dan eenmaal bent opgefrist krijg je ook het gevoel dat je zo ongeveer de hele wereld weer aankunt. Allemaal ontzettend positief maar er zijn ook valkuilen. Een dergelijke ‘kuil’ is dat je wellicht geneigd bent wat achterover te gaan leunen ‘omdat alles zo goed gaat’.  Dat is dus iets wat we ons absoluut niet kunnen permitteren.
Zo hebben we, voornamelijk door natuurlijk verloop, toch wel weer behoefte aan nieuwe, liefst ook frisse, vrijwilligers. Bovendien: door uitbreiding van de activiteiten wordt ook meer en vaker een beroep gedaan op de vrijwilligers. Wie zei dat ook alweer ‘Elk voordeel heb z’n nadeel’? 
Een punt van aandacht blijft ook de vraag hoe we de bezoekers kunnen stimuleren actiever te worden binnen de Bres. Dat blijft lastig want het gemiddelde gedrag van de bezoekers is toch wel enigszins consumptief. Kanttekeningen moeten geplaatst worden maar één ding is zeker: de opfrisbeurt binnen de Bres kent toch vooral positieve elementen.
Ton ten Hove.