Column Eenzaamheid

Een verzoek waar je, bij wijze van spreken, het klamme zweet van uitbreekt: ‘Ton, wil jij een column schrijven over het begrip eenzaamheid?’ Een column nota bene. Daar moet toch ook iets luchtigs of op zijn minst relativerends in zitten? Luchtig doen over ‘eenzaamheid?’ Dank je de spreekwoordelijke koekoek. Uiteindelijk ben ik maar eens in de spiegel gaan kijken en het begrip maar eens op mezelf geprojecteerd. Het resultaat was even opmerkelijk als confronterend.

Je bent geneigd eenzaamheid te koppelen aan bijvoorbeeld een groot deel van onze gasten bij de Bres; mensen die zich, door allerlei ‘ongelukken’ in hun leven ongelukkig en alleen voelen, die het vertrouwen in de mensheid vaak al vaarwel hebben gezegd. Zeker, die koppeling is begrijpelijk maar onze doelgroep in het inloophuis heeft op ‘eenzaamheid’ niet het alleenrecht. Die spiegel hè.
Een lieve vrouw, dito kinderen en kleinkinderen, hobby die ooit werk werd, mens wat wil je nog meer? Tot dat spiegelbeeld me deed beseffen dat ieder mens eenzame momenten kent. Momenten waarop je jezelf, omringd door liefdevolle medemensen, toch eenzaam en alleen kunt voelen. Gelukkig zijn dat in mijn geval kortdurende speldenprikken. Kortdurend omdat ik bevoorrecht ben door de aanwezigheid en het luisterend oor van dierbaren in mijn omgeving.
Wij kunnen de vaak structurele eenzaamheid van onze bezoekers niet oplossen maar verlichting kan er wel geschonken worden. Juist, dat luisterende oor kan kleine wonderen verrichten waardoor mensen weten dat ze gehoord en worden. Dat is essentieel. Het is ongetwijfeld psychologie van de koude grond maar ik ben ervan overtuigd dat alleen dat luisteren al goed is om een deel van het negatieve zelfbeeld dat veel eenzame mensen kenmerkt te verminderen. Misschien is het wel simpeler dan we denken: negatief zelfbeeld leidt tot minderwaardigheidsgevoel, men trekt zich vervolgens sociaal terug en eenzaamheid krijgt vrij spel. Zie daar de schone, verlichtende taak voor de medewerkers van de Bres.
Ton ten Hove.