De Bres aanwezig op stadsdialoog Zwolle Armoede Vrij

Twee keer per jaar vindt er in Zwolle een stadsdialoog plaats van het armoedeproject “Zwolle armoedevrij”. Aan dit project nemen verschillende instellingen deel en De Bres is één van de deelnemers. De opzet van de dialoog is kennis en ervaring delen en elkaar bijpraten  over de laatste initiatieven rond armoede in Zwolle. Tijdens de bijeenkomst van  25 november jl. was de opkomst groot met ongeveer 90 deelnemers.  Wethouder Nelleke Vedelaar verrichtte de opening waarna een gevarieerd programma volgde.

Opmerkelijk is dat…

Het landelijk beeld wel in grote lijnen overeen komt met de situatie in Zwolle; Het aantal  minimahuishoudens blijft stijgen, maar de groei is aan het afvlakken. Voor heel Nederland geldt dat de groei sterker afvlakt dan voor Zwolle. Het aandeel minimahuishoudens in Zwolle ligt wel lager dan landelijk. Dit blijkt uit de Armoedemonitor Zwolle 2016.

Niet alle regelingen en toeslagen bekend zijn bij degene die er voor in aanmerking komt. Er zijn voor minima dus  mogelijkheden om de armoede te bestrijden waarvan geen gebruik gemaakt wordt in de gemeente Zwolle. De huur- en zorgtoeslag zijn doorgaans bekend, maar er is meer mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeentelijke regelingen die zijn  opgenomen in  bovenstaande armoedemonitor zoals:

1. Collectieve zorgverzekering minima (CZM)
2. Individuele inkomenstoeslag
3.
Bijzondere bijstand (voor o.a. beschermingsbewind en inrichtingskosten)

a)      Regelingen voor  kinderen

b)      Scholierenregeling

c)      Peuterspeelzaal

d)      Zwemvangnet

e)      Armoede en gezondheid kinderen

4. School-, sport- en cultuuractiviteiten en vakanties, waaronder vallen:

a)      Jeugdsportfonds

b)      Stichting Meedoen

c)      Stichting Weekje weg;

d)      Stichting de Ruime Wind

Van de 5900 minimahuishoudens zijn er in Zwolle 1600 huishoudens met kinderen (zowel onder als boven de 18 jaar). Huishoudens met uitsluitend minderjarige kinderen behoren vaker tot de minima. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. De bestuurder van Jeugdbescherming Zwolle geeft aan dat met name jonge kinderen, die met langdurige armoede te maken krijgen, doorgaans een achterstand in hun ontwikkeling oplopen.

Alles wordt zo langzamerhand digitaal aangeboden, mensen die computervaardigheden missen, of geen computer hebben missen belangrijke informatie en/of komen sneller in de (financiële) problemen.

Wat is er in Zwolle allemaal te doen voor minima?

Sportief:

Iedere donderdagochtend BOOT CAMP om 09.30 uur in het Wezenlandenpark, voor iedereen die lekker buiten wil sporten op zijn eigen niveau (aanmelden bij de P van de kinderboerderij)

Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur  “Loopgroep Wezenlandenpark”  voor wie heerlijk wil lopen, gezellig wil kletsen en bezig wil zijn met haar/zijn gezondheid. Iedereen op zijn niveau.

Jeugdsportfonds, Stichting Zwolle meedoen. Ook als er thuis weinig geld is, kunnen kinderen sporten, dansles volgen, muziekles volgen en mee op schoolreisjes

Ondersteuning bij administratie e.a.

Op Orde: een centraal aanmeldpunt voor hulp en advies bij thuisadministratie voor inwoners van Zwolle (038-4569750), www.opordezwolle.nl
Digisterker: maandagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur  en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur  in de stadskamer;
Weggeefwinkel: voor mensen die het (net even) niet zelf kunnen betalen. VEZ centrum, Rieteweg 12, Zwolle.
Noodfonds Zwolle: wil de hulpverlening helpen knelpunten op te lossen wanneer er geen voorzieningen zijn.
www.noodfondszwolle.nl

Eten en drinken

 • De Aanloop                                          
 • Plantage kerk
 • Eetcafe Er is hoop
 • Resto van Harte
 • Tafel van Zuid
 • Wereldkeuken
 • De Pollepel
 • Crisis eetcafé
 • Het wasdom voor jongeren
 • De eethoek
 • Soepbus
 • Diezerkeukentafel