De vrijwilligers van de Bres in het voetlicht

Tijdens het laatste vrijwilligers overleg van het jaar 2016 wordt de inzet van de vrijwilligers naar voren gehaald.  De voorzitter Eduard Metselaar komt  naar het overleg om namens het bestuur zijn grote dank over te brengen aan de vrijwilligers. Zonder al hun inzet zou de Bres niet kunnen bestaan,  het bezoekersaantal blijft door de jaren heen groeien.

 Van grote invloed hierop is de goede sfeer die de vrijwilligers blijven neerzetten met elkaar, met een enorme betrokkenheid en inzet, geweldig! 

De voorzitter laat  tevens een aantal belangrijke items van het jaar 2016 de revue passeren en praat de vrijwilliges bij t.a.v.   de acties die worden uitgezet  t.a.v. het voortbestaan van de Bres , de lichte verbetering van de financiële situatie en het overleg met de ketenpartners e.d.

Om de woorden te onderstrepen is er  kleine kerstattentie voor alle vrijwilligers, die met genoegen wordt uitgedeeld.

 

In de Bres staat in de maanddecember een “ flap over “, waarop bezoekers hun complimenten voor de vrijwilligers kwijt kunnen.  Een paar voorbeelden van wat opgeschreven is.  I.v.m. de privacy van de bezoekers zijn de namen uit de tekst gehaald.

  • …… voelt zich hier thuis;

  • Keep Up the good Work;

  • Bedankt voor alles, jullie zijn geweldig:……

  • Heel blij dat jullie er zijn ben ik. Een fijne plek waar ik me welkom voel en even mensen ontmoet en dan weer blijer naar huis ga…..

  • Dank zij de vrijwilligers ben ik blij

  • Bedankt dat jullie er zijn!....

  • Ik voel me hier welkom, geweldig jullie inzet voor ons..

  • Bedankt voor alles jongens, jullie zijn geweldig,

  • Jullie geven ons een goed gevoel.