RIBW en De Bres bundelen krachten

RIBW en De Bres bundelen krachten

Aangemoedigd, om het informele netwerk te versterken. Activiteiten, lunch en inloop zijn toegankelijk voor diverse doelgroepen waaronder ook buurtbewoners, om de integratie te bevorderen.

Sociale activering De RIBW richt zich al lange tijd op het wijkgericht werken, waarbij alle mogelijkheden in de wijk worden verkend. De samenwerking levert een meerwaarde op voor de bezoekers als het gaat om sociale activering en het vergroten van het maatschappelijk steunsysteem. In maart 2012 tekenden RIBW Groep Overijssel en De Bres ook een intentieovereenkomst voor samenwerking. De RIBW Groep Overijssel biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. www.ribwgroepoverijssel.nl RIBW Groep Overijssel en inloophuis De Bres zijn vanaf dinsdag 28 augustus van start gegaan met een gezamenlijk activiteitenprogramma voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. De locatie voor de activiteiten is inloophuis De Bres aan de Heiligeweg 1 (schuin tegenover theater De Spiegel). Met het programma in de ochtenduren versterken de organisaties de keten-samenwerking op wijkniveau; de binnenstad van Zwolle. Op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur en op maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur vinden er diverse activiteiten plaats. Elke laatste woensdagavond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur is er autistensoos.Belangstellenden kunnen aansluiten bij de fotogroep, computerles of meedoen aan een creatieve activiteit. Op de donderdag wordt er gewandeld. Ideeën voor andere activiteiten zijn van harte welkom. Aanmelden is mogelijk op de ochtenden zelf, bij de aanwezige begeleiding.

Gerelateerde artikelen