Diaken Fokke van Dalen doneert 461,50 euro

Diaken Fokke van Dalen doneert 461,50 euro

Naar aanleiding van de wijding van Fokke van Dalen als diaken in de St.-Catharinakathedraal te Utrecht op 16 oktober en zijn eerste assistentie als diaken van de R.K. parochie Thomas a Kempis in Zwolle een dag later is een deurcollecte en inzameling van gelden gehouden.

Fokke heeft in overleg met Harm Kerdijk (pastoraal medewerker) besloten deze giften te bestemmen voor inloophuis de Bres ten dienste van hen die een veilige plek zoeken in de hectiek van het bestaan. De uitreiking vond plaats op 16 november 2010. Waarvoor onze hartelijk dank namens bestuur, vrijwilligers en gasten van de Bres.