Beursvloer

Beursvloer
Woensdag 25 maart bezochten bestuurslid Louise Schijf en coördinator van de Bres Lucia Besten de Beursvloer.
Alle maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich van tevoren hadden aangemeld met vraag en aanbod werden tijdens de Beursvloer zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld. De doelstelling van de Beursvloer is om zo veel mogelijk matches tussen aanbieders en vragers tot stand te brengen. De Bres deed de volgende goede zaken; Wezo diensten (sociale werkvoorziening) heeft zich beschikbaar gesteld om in de wintermaanden de benedenverdieping te voorzien van een nieuwe verflaag. Dorette Bos (coaching en training) wil een dagdeel onze vrijwilligers trainen in bijvoorbeeld samenwerken en teambuilding. En de Sesamacademie (academie voor hoogopgeleide senioren) biedt een dagdeel advies aan over fondsenwerving.