Bevrijdingsfestival

Bevrijdingsfestival
‘De Bres haalt stamtafel naar buiten’, kopte ‘s ochtends dagblad de Stentor. Van twaalf tot zes stonden vrijwilligers en leden van het bestuur op de festivalmarkt van het bevrijdingsfestival informatie gegeven over het doel en de functie van de Bres in de Zwolse samenleving.
Gepoogd werd de sfeer van de Bres te vangen door de stamtafel een beetje na te maken in de 4 meter brede kraam. Met een bloemetje, tijdschriften, de krant, kaarsen en natuurlijk koffie! Dankzij het Zonnehuis konden we beschikken over een grote gevulde professionele koffieketel. De onderliggende gedachte van het Bres-uitstapje naar de Schuurmanstraat is de wens de naamsbekendheid van de Bres te vergroten. Met het oog op het vinden van sponsors, donateurs en vrijwilligers is het belangrijk op z’n minst een bekende te zijn van de Zwolse burger. De bezoekers van de stand konden kennis maken met de nieuwe folder, ze werden gewezen op het donateursschap via de ‘Vrienden van de Bres’, en er werden suggesties opgeworpen voor sponsorschap van (projecten binnen) de Bres.