Helpende handen

Helpende handen
Een kleine groep van de Gereformeerde kerk in Zwartsluis houdt zich bezig met de inzameling van oud papier. ‘Helpende Handen’ verzorgt deze inzameling ten bate van missionaire en diaconale hulpverlening.
Met de opbrengst worden goede doelen ondersteund. In april heeft men (voor de tweede keer) aan de Bres gedacht. Op 26 april overhandigde mevrouw R. Bosgraaf namens ‘Helpende Handen’ een bedrag van € 500 aan de voorzitter ten behoeve van het werk in de Bres. Een positief gebaar en een welkome financiële steun voor de Bres. Voor € 500 kunnen heel veel gasten gratis koffie of thee krijgen. Wat opvalt is dat deze steun komt uit Zwartsluis, een plaats die niet bepaald onder de rook van Zwolle ligt. Het is hartverwarmend te weten dat het werk in de Bres in letterlijke zin breed gedragen wordt. Overigens kan het bekend zijn dat tot de groep van vrijwilligers twee dames uit Zwartsluis behoren. Niet geheel blind toeval dus dat de Bres is gekozen als bestemming voor het oud papier geld dit keer. Aan allen die hun bijdrage aan deze zeer gewaardeerde actie hebben geleverd: veel dank!