Zo maar, voorjaar, in de Bres

Af en toe is het echt te gek, in de Bres. Om het echt te beleven, moet je er zelf maar eens heen. Af en toe, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Een bruidspaar dat trouwt in de Grote of st. Michaëlskerk en het boeket uit de kerk laat bezorgen in:

 de Bres. Práchtig! Er kwam nog niemand op dat idee, en nu opeens wel. Tien jonge mensen van de Friese Poort, Leeuwarden (4 SPW) via het Wasdom (Dominicaner jeugdcentrum Zwolle) op bezoek in de Bres, die een gift achterlaten als bijdrage. De Vrije Evangelische Gemeente die haar veertigdagenproject bestemt voor de Bres, en het resultaat op Pasen overhandigt aan een vrijwilliger van die zelfde Bres, waarmee het toegezegde jaarbedrag in één keer voldaan is, terwijl ze ook laten weten dat het niet de laatste keer is dat dit jaar gecollecteerd wordt. Een stimulerend stuk over de Bres in de Peperbus van 21 april. Een inspirerende tweede Paasdag met zo’n 40, 50 mensen. Deelname aan de 4e Sociale Conferentie over ‘vermaatschappelijking van de zorg’ met een klinkend verhaal uit de Bres. Wat de daar aanwezige directeur van een grote zorginstelling hier ter stede de opmerking ontlokt: “jullie krijgen toch wel subsidie van B&W? Móet hoor!”
Ja, wil je nog meer? Dan kan je het krijgen. De bovenverdieping is nu, mede dank zij de gift van de Lions aangepast zodat we daar ook gebruik van kunnen gaan maken. Immers, steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de Bres. In 2003 waren dat ruim 4000 bezoeken. Begrijpelijk dat we ook meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Even een telefoontje naar de coördinator en het is gepiept. In geen geval vergeten de website te bezoeken: www.debreszwolle.nl. Zo maar, voorjaar, in de Bres.