• De Bres

  De Bres

  De Bres is al ruim een decennium een bijzonder
  inloophuis nabij het centrum van Zwolle.
  Wij bieden laagdrempelige gastvrijheid aan
  een nog altijd groeiende, brede doelgroep.
  De Bres helpt velen om stabiel te blijven en
  opgedane contacten te onderhouden.
  Onze gasten ervaren de Bres als een
  veilige plek in de hectiek van het bestaan.

  Inloophuis De Bres draagt bij aan het versterken
  van het informele netwerk, door ontmoeting en contacten
  tussen bezoekers onderling aan te moedigen.
  De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten,
  het maatschappelijk verkeer en waar nodig
  wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties.
  De Bres levert een specifieke benadering waarmee zij
  de eigen kracht van mensen aanwakkert.
  De krant en koffie zijn ondersteunend aan dit proces.


  Van harte welkom

Bijdrage

Inloophuis de Bres draait geheel op vrijwilligers. Voor de behuizing en vaste lasten, en de kosten van de koffie en thee, een koekje, de krant en het kopje bouillon is de Bres afhankelijk van financiële hulp van verschillende sponsors.

Lijkt het u een aardig idee een Zwols vrijwilligersproject te ondersteunen? U kunt de Bres helpen de activiteiten verder te ontwikkelen en te laten voortbestaan.

Uw (eenmalige) financiële bijdrage waarderen wij zeer.

Maar u kunt er ook voor kiezen een project of een vaste kostenpost binnen de Bres te sponsoren. Bijvoorbeeld een jaar lang koffie, een halfjaar de krant, koekjes, etc. Informeert u eens naar de mogelijkheden.

Hartelijk dank voor de goed bestede bijdrage, van uzelf, uw bedrijf of de organistatie waaraan u verbonden bent.

Bankgegevens
ING rekeningnummer: NL 58 INGB 0004 370960
t.n.v. stichting laagdrempelige inloop plek zwolle de bres

Bres2
Bres3
Bres1